Top navigation

Top navigation

 

Velkommen til Investin

Investin er en uafhængig investeringsforening, hvis formål det er at skabe en effektiv administrativ platform for en lang række investorer, investeringsrådgivere og kapitalforvaltere.

Investin tilbyder en omkostningseffektiv forbindelse mellem investeringsprodukter udbudt af forskellige initiativtagere til investorerne – det gælder både detailinvestorer, institutionelle investorer og udbydere af plejeprodukter eller større investeringskoncepter.

Foreningens afdelinger er indbyrdes forskellige og deler alene tilhørsforholdet til foreningen og driften på foreningens operationelle struktur, herunder depotbank, revision, bestyrelse og den daglige ledelse.

Finder du ikke de informationer, du søger på hjemmesiden, er du velkommen til at kontakte foreningens daglige ledelse eller den enkelte afdelings rådgiver, som du kan finde under beskrivelsen af den enkelte afdeling.

Nykredit Portefølje Administration A/S
Kalvebod Brygge 1 - 3
1780 København V
Tlf. 44 55 92 00
mail: npa.info@nykredit.dk